BT ALANINDA  UÇTAN UÇA HİZMET SUNUYORUZ

YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ ( OUTSOURCING)

Günümüzün  teknoloji destekli ortamında, şirketler daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadır.Şirketler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kurumlara yönlendirmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedir. İşte bu noktada IBS  şirketlere yönelik BT yönetimi ile ilgili  kaynak sağlama konusundaki işlevselliği ile  işe alımlarda ve yönetiminde  şirket profiline   uygun kişilere ve ihtiyaç duyulan kaynak sayısına ulaşmanıza yardımcı olmaktadır.

Vizyonumuz:
Yetkin insan kaynağı, müşteri odaklı süreçleri ve hayatı kolaylaştıran teknolojileri ile çözümler sunarak kendini farklılaştırmayı başarmış bilişim sektörünün yenilikçi gözde firması olmak.
Misyonumuz:
Internet çözümlerimizi herkes için uyarlanabilir bir teknoloji olarak konumlandırmak.
IBS BİLİŞİM 
Hayatın her alanında BT kullanımının bir gereklilik haline geldiği bir dönemde bilişim sektöründe BT çözümleri konusunda uçtan uca hizmet sunan bir teknoloji şirketidir.
Kendisini farklılaştırdığı nokta, teknolojiyi Müşteri beklentilerini aşmak için kullanması ve satış sonrası sunduğu koşulsuz destek hizmetleridir.

Share by: